Ježíš: „Řekl jsem vám to nyní předem, abyste potom, až se to stane, uvěřili“. (Jan 14,29)

„Přijměte, že vy, tato generace, budete svědky mého Druhého příchodu.
Je to dobrá zpráva. Můj návrat bude chvíle mého oslavení, jež obnoví všechny, kteří Mě milují a ti začnou nový život, čas velké nádhery, kde se budou radovat ve Světle a Lásce“.(Poselství Ježíše ze dne 10. 12.2012, (639))

Křesťané se již téměř 2000 let modlí v modlitbě Otče náš slova prosby „přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi“. Toto slova se mají již za několik let vyplnit. Dějiny lidstva v současné podobě skončí s (druhým) příchodem Ježíše Krista na zem. Zbývající roky budou pro tuto generaci velmi krušné, přijde doba soužení a očisty. Bez Boží ochrany a vedení by většina lidstva zanikla. Proto Bůh ve svém milosrdenství dává lidstvu poselství skrze irskou prorokyni Marii Božího milosrdenství a zve nás k spolupráci na spáse lidstva.

Na těchto stránkách naleznete úryvky z poselství i celou Knihy Pravdy (toto je souhrnný název jednotlivých poselství, předávaných od listopadu 2010 téměř denně, a která budou pokračovat až do Soudného Dne). Všechna dosud sdělená poselství byla přeložena i do českého jazyka. Všechny texty byly převzaty bez úprav z tohoto zdroje. Jednotlivá poselství jsou číslována od (001) vzestupně podle času přijetí, úryvky mají v závorce odkaz na celé poselství. Celou knihu lze otevřít z menu. Vytištěnou verzi Knihy Pravdy (5 svazků+ modlitby) si lze objednat – více zde.

Začala bitva za záchranu duší mezi nebem a Zlým a nastává urputný boj. Pro Kristovy následovníky, jeho armádě na zemi, nastává čas poslední Krusády (křížové výpravy), aby zničily Zlého a ty, které infikuje v každém koutu země. Našimi zbraněmi jsou víra, modlitby, litanie, růženec, síla Pravdy a příklad lásky. Chopme se svých zbraní ve jménu Boha a pomůžeme našemu Ježíši zachránit ztracené duše a jeho církev.
Modlitba je zbraní a obrácení je cílem.
A tak jako křižáci před staletími, složme nyní slib věrnosti Ježíši a vzhůru do boje!

Poselství Ježíše ze dne 19. července 2013:
„Probuďte se, vy všichni. Nastal čas, aby Kniha Pravdy byla otevřena. Musíte otevřít nejenom její stránky, ale také svá srdce“. (851)

Poselství Ježíše ze dne 23. září 2013:
„Probuďte se vy, kdo spíte. Přicházím jako zloděj v noci. Pouze ti, kdo jsou připravení, budou zachráněni“. (922)